Stručná historie Domova Jitka

TiskPDF

Z této dobrovolnické práce vzniklo později  občanské sdružení STACIONÁŘ (registrace  byla provedena na MV v Praze dne 17.1.2001).  Vznik týdenního stacionáře podpořili odborníci a garanti z Diakonie ČCE, občanského sdružení Naděje, Město Vsetín a odborníci z oblasti péče o děti s postižením / např. MUDr. Matějíček /. Sdružení získalo od MěÚ Vsetín do pronájmu starší budovu. Dům se podařilo rekonstruovat pro potřeby osob s postižením. V něm byl provozován od září roku 2001 STACIONÁŘ – Domov pro děti a mládež s postižením. V dubnu 2008 se valná hromada usnesla na novém názvu našeho zařízení: „Domov Jitka“ - podle první klientky. V tomto roce začalo Ministerstvo vnitra avizovat změnu. Občanská sdružení nemohou poskytovat ve své hlavní náplni registrované sociální služby. Domov Jitka dostal od Ministerstva vnitra české republiky několik možností, jak situaci řešit. Termín rozhodnutí jsme museli sdělit do července 2010.  Valná hromada v tomto měsíci rozhodla, že půjde cestou založení obecně prospěšné společnosti, na kterou postupně převede poskytování sociálních služeb. Zakladateli této společnosti jsou: občanské sdružení Domov Jitka a Farní sbor ČCE Vsetín (dolní sbor). Do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu Ostrava byla zapsána společnost Domov Jitka o.p.s. v srpnu 2010. V průběhu měsíce září – prosince 2010 probíhaly práce s převodem registrace pro poskytování sociálních služeb u Krajského úřadu Zlín na Domov Jitka o.p.s. Od 12.ledna 2011 jsou  služby plnohodnotně poskytovány tímto novým právním subjektem. Občanské sdružení Domov Jitka změnilo svůj statut. Jeho posláním v současné době je: Nabízet osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinným příslušníkům kulturně společenskou, poradenskou a osvětovou činnost a další vzdělávání, sociální začleňování a aktivizací, s cílem, aby mohli žít běžný život pokud možno ve stejných podmínkách, jaké mají jejich zdraví vrstevníci, a také podporovat sociální služby, zaměřené na osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

https://www.domovjitka.cz/