Historie sboru

 

Evangelický kostel Dolního sboru (augsburský) - jedná se o jeden z prvních moravských evangelických kostelů, postavených po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. Zprvu nesměly mít toleranční kostely věž a zvony, vchod musel být z boční strany a tyto podmínky splňovala i původní empírová kostelní stavba z roku 1782. Vzhled kostela se výrazně změnil přestavbou koncem 19. století jeho zvýšením a přistavěním věže pro zavěšení zvonů.

Poslední podnět k vydání tolerančního patentu údajně dostal císař Josef II. při svém neplánovaném přenocování na zámku ve Vsetíně: při ranním odjezdu u zámecké brány 29. dubna 1780 zastavila jeho kočár deputace vsetínských evangelíků a předala mu "poníženou prosbu ve jménu 35 obcí evangelických, aby dovoliti ráčil svobodně vyznávati víru jejich, pro niž krev i život svůj položiti jsou odhodláni". Císař prosbu přijal a přislíbil, že se jim brzy stane po právu. Nešlo o planý slib - 13. října 1781 byl skutečně vydán toleranční patent zaručující evangelíkům náboženskou svobodu ...