Čemu věříme?

S ostatními křesťany sdílíme víru v Boha – tajemného původce vesmíru i života v něm, a zároveň laskavého průvodce těch, kteří jsou vůči němu s důvěrou otevřeni.

S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru v Ježíše Krista, který byl a stále zůstává jedinečným Božím ztělesněním ve světových dějinách.

 

A do třetice: S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru ve stále pokračující Boží působení prostřednictvím Ducha svatého v našem světě a v lidských srdcích.

Jako evangelíci svou křesťanskou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit v protestantském zabarvení – tedy s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě a nepříliš obřadně, v mnoha ohledech moderně a dynamicky.

Českobratrská církev evangelická je církví historicky navazující na českou a evropskou reformaci. Má necelých 90.000 členů v přibližně 250 farních sborech na území celé České republiky.